Nieuws

Welke evenementen vallen sowieso niet onder de WKR? En welke evenementen wel?
Evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoeleinde én een verplicht karakter vallen buiten de WKR. Evenals feestelijke evenementen vanuit een personeelsvereniging. Ook evenementen die ‘in huis’ (bedrijfspand/bedrijfsterrein/kantine/tent op parkeerplaats) worden georganiseerd, met entertainment, hapjes en drankjes, vallen niet onder de regeling. Dit houdt dus in dat u er geen belasting over betaalt en dat het ook niet ten laste van uw vrije ruimte komt. Organiseert u een zakelijke bijeenkomst/trainingsdag welke afgesloten wordt met een personeelsfeest wordt er een ‘knip’ in het evenement gemaakt waarbij het personeelsfeest (minus de reiskosten die men ook had gehad zonder personeelsfeest) wel onder de WKR valt en aldus vanuit de vrije ruimte betaald kan worden. Feestelijke evenementen voor medewerkers die extern georganiseerd worden, worden als beloning gezien en vallen wel onder de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje etc.). Maar hiervoor heeft u aldus de totale som van 1,2% van het fiscale loon van alle medewerkers ter beschikking. In de praktijk wordt dit bedrag lang niet altijd aangewend en verandert er aldus weinig aan de financiële situatie, in vergelijk met vóór de WKR.

Wat is de werkkostenregeling?
De werkkostenregeling (WKR) is een regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van werkgever naar werknemer met als doel vermindering van administratieve lasten. Met de WKR is het mogelijk maximaal 1,2% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dit betreft de zogenaamde gerichte vrijstellingen. De gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Dit geldt ook voor zogenaamde nihilwaarderingen. De WKR vervangt vorige regelingen en is met ingang van 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht van toepassing.

Vrije ruimte volgens WKR, in vergelijk met daarvoor
Bij een modaal inkomen (ca. € 34.500) bedraagt de vrije ruimte bij 1,2% ongeveer € 414,00 per werknemer. Een voordeel bij de nieuwe regeling is dat er gerekend mag worden met 1,2% over de TOTALE fiscale loonsom en niet over een bedrag per werknemer. Het totale bedrag kan dus afwijken afhankelijk van die desbetreffende loonsom. De vrije ruimte hoeft hiermee ook niet per persoon geadministreerd en besteed te worden, maar mag flexibel ingezet worden. Vóór de WKR was dit een vast bedrag van € 454,00 per werknemer.

Let op; De letterlijke definitie én interpretatie van evenementen laat ruimte voor onduidelijkheid en discussie. Wilt u zekerheid, leg uw evenement voorafgaande voor aan de desbetreffende belastinginspecteur binnen uw regio. De belastingdienst sluit niet uit dat er verschillende interpretaties van verschillende belastinginspecteurs in verschillende regio’s zullen voorkomen.